apache2 VirtualHost pod Ubuntu 10.10

Konfiguracja VirtualHost pod Ubuntu 10.10:

Krok 1: nowy, lokalny/wirtualny HOST
jako ROOT poddaj edycji plik /etc/hosts.
Można w tym celu użyć edytora GEANY wywołując poniższą komendę w terminalu:
sudo geany /etc/hosts
Następnie dodać wpis:
127.0.0.1 moj_wirtualny_host
i zapisać.

Krok 2: konfiguracja Apache2
także jako ROOT edytujemy plik /etc/apache2/sites-available/default
i dodajemy na końcu pliku następujący kawałek:

<VirtualHost
moj_wirtualny_host:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/uzytkownkik/mojkatalogwww
<Directory >
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/uzytkownkik/mojkatalogwww >
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Wytłuszczone kawałki kodu zawierają nazwę hosta oraz katalog, w którym znajdą się pliki HTML/PHP (lub inne web-owe).

WAŻNE: pamiętaj aby dodać wyjątek do ustawieć PROXY (jeśli korzystasz z serwera proxy oczywiście)


Informacje o @albgorski

Od 1999 roku profesjonalnie zajmuję się rozwijaniem oprogramowania. Głównie Java, ale także Groovy, PHP, HTML, JavaScript oraz Adobe Flex. Fascynują mnie metody wymiany danych, ich przechowywania oraz dostępowania. Jestem WIELKIM zwolennikiem Clean Code, TDD oraz agilistą (może lepiej lean-istą). Ekosystem Java dostarcza WIELE świetnych frawework-ów i bibliotek, a społeczność miłośników języka Java jest najlepsza pod słońcem :)
Ten wpis został opublikowany w kategorii ubuntu, web. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.