JBossAS 6 – konfiguracja XA Datasource

Konfiguracja Datasource
przykładowe pliki konfiguracyjne można znaleść w JBOSS_HOME/docs/examples/jca.
Można ich użyc jako Template, czyli skopiować do katalogu deploy serwera (w moim przypadku użyłem serwera default i oracle express edition):
JBOSS_HOME/server/default/deploy

przykładowa konfiguracja zatem wygląda następujaco:
<datasources>
<xa-datasource>
<jndi-name>XAOracleDS</jndi-name>
<isSameRM-override-value>false</isSameRM-override-value>
<xa-datasource-class>oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource</xa-datasource-class>
<xa-datasource-property name="URL">jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:xe;</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="User">uzytkownik</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="Password">haslo</xa-datasource-property>
<exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.OracleExceptionSorter</exception-sorter-class-name>
<no-tx-separate-pools/>
<metadata>
<type-mapping>Oracle10g</type-mapping>
</metadata>
</xa-datasource>
<mbean code="org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.OracleXAExceptionFormatter"
name="jboss.jca:service=OracleXAExceptionFormatter">
<depends optional-attribute-name="TransactionManagerService">jboss:service=TransactionManager</depends>
</mbean>
</datasources>

Konfiguracja u?ytkownika bazy danych
Jeśli po zadaniu zapytania SQL widzisz błąd/ostrzerzenie:
[com.arjuna.ats.internal.jta.recovery.xarecovery1] Local XARecoveryModule.xaRecovery got XA exception javax.transaction.xa.XAException, XAException.XAER_RMERR

twój użytkownik nie posiada wystarczających praw. Należy wywołać poniższe komendy aby to zmienić sysdba):
GRANT SELECT ON sys.dba_pending_transactions TO uzytkownik;
GRANT SELECT ON sys.pending_trans$ TO uzytkownik;
GRANT SELECT ON sys.dba_2pc_pending TO uzytkownik;
GRANT EXECUTE ON sys.dbms_system TO uzytkownik;

Informacje o @albgorski

Od 1999 roku profesjonalnie zajmuję się rozwijaniem oprogramowania. Głównie Java, ale także Groovy, PHP, HTML, JavaScript oraz Adobe Flex. Fascynują mnie metody wymiany danych, ich przechowywania oraz dostępowania. Jestem WIELKIM zwolennikiem Clean Code, TDD oraz agilistą (może lepiej lean-istą). Ekosystem Java dostarcza WIELE świetnych frawework-ów i bibliotek, a społeczność miłośników języka Java jest najlepsza pod słońcem :)
Ten wpis został opublikowany w kategorii db, java. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.