Oracle – tworzenie schematu, import i eksport danych

Zalogowanie się jako użytkownik system

aby zaimportować dane zaloguj się jako u?ytkownik system:
su - oracle

… podaj hasło wprowadzone podczas instalacji…
następnie wykonaj komendę:
sqlplus / as sysdba;
ponownie podaj hasło – tym razem dla użytkownika system.
jeśli masz kłopot zajrzyj na:
http://albertgorski.blogspot.com/2009/01/oracle-xe-linux-instalacja-i.html

Utworzenie katalogu z danymi do zaimportowania

tworzymy katalog w oracle gdzie będą pliki do zaimportowania (katalog musi uprzednio fizycznie istnieć):
CREATE OR REPLACE DIRECTORY imp_dir AS '/home/UZYTKOWNIK/OracleImportDir';
Opcjonalnie nadajemy prawa dla użytkownika (tutaj mojuzytkownik), który będzie importować dane:
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY imp_dir TO mojuzytkownik;
opcjonalnie bo możemy „działać” jako system.
Gotowe.

Utworzenie nowego schematu

zaloguj się jako system administrator:
sqlplus / as sysdba;
Następnie utworz nową przestrzeń dla tabel (o nawie przestrzen) i tymczasowa, upublicznij ją, nadaj do niej prawa dla użytkownika mojuzytkownik:
create tablespace przestrzen datafile '/home/UZYTKOWNIK/oracledata/przestrzen.dbf' size 32m autoextend on next 32m maxsize 2048m extent management local;
CREATE TEMPORARY TABLESPACE przestrzen_temp TEMPFILE '/home/UZYTKOWNIK/oracledata/przestrzen_tmp.dbf' SIZE 5M AUTOEXTEND ON;
alter tablespace przestrzen online;
grant CONNECT, RESOURCE to mojuzytkownik;

gotowe.
Teraz należy zalogować/przelogować się na użytkownika mojuzytkownik i utworzyć nowy schemat:
conn mojuzytkownik/haslo;
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION mojuzytkownikschemat;

Import/Export danych
logujemy się jako system dla OS linux. W przypadku windows należy przejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki expdp i impdp (można je dodać do PATH systemu).
Import danych
logujemy si? jako system:
su - oracle
i importujemy plik plik_do_importu.dmp skopiowany do katalogu /home/UZYTKOWNIK/OracleImportDir jako uzytkownik mojuzytkownik:
impdp mojuzytkownik/haslo directory=imp_dir dumpfile=plik_do_importu.dmp logfile=import_debug.log

Export danych
logujemy się jako system:
su - oracle
i importujemy plik plik_do_importu.dmp skopiowany do katalogu /home/UZYTKOWNIK/OracleImportDir jako użytkownik mojuzytkownik:
expdp mojuzytkownik/haslo SCHEMAS=moj_schemat directory=imp_dir dumpfile=plik_do_exportu.dmp logfile=import_debug.log

Informacje o @albgorski

Od 1999 roku profesjonalnie zajmuję się rozwijaniem oprogramowania. Głównie Java, ale także Groovy, PHP, HTML, JavaScript oraz Adobe Flex. Fascynują mnie metody wymiany danych, ich przechowywania oraz dostępowania. Jestem WIELKIM zwolennikiem Clean Code, TDD oraz agilistą (może lepiej lean-istą). Ekosystem Java dostarcza WIELE świetnych frawework-ów i bibliotek, a społeczność miłośników języka Java jest najlepsza pod słońcem :)
Ten wpis został opublikowany w kategorii db. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.