Can’t connect to X11 window server using ‚:0.0′

java.lang.InternalError: Can’t connect to X11 window server using ‚:0.0′ as the value of the DISPLAY variable

Problem takowy występuje podczas wystartowania aplikacji na komputerze, który nie ma zainstalowanego/wystartowanego modułu wizualizacji (serwer X11 na unix/linux). Może się także pojawić, gdy port (w moim przypadku) nie jest ustawiony na 0.0.

Przykład z życia wzięty :D
Problem:
RedHat bez zainstalowanych X-ów, serwer Tomcat z aplikacją WEB-ową generujący PDF-y z użyciem iText.
Rozwiazanie:
należy wystartować serwer Tomcat z dodatkowym parametrem dla Java headless
-Djava.awt.headless=true
W pliku catalina.sh będzie zatem sekcja podobna do tej poniżej:
CATALINA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=128m -XX:NewSize=128m -XX:MaxNewSize=128 -XX:SurvivorRatio=8 -XX:MaxHeapFreeRatio=70 -XX:MinHeapFreeRatio=30 -server"

Podobny do powyższego przykładu problem wystąpi także, gdy używa się funkcjonalności OpenOffice na Unix/Linux serwerze bez X-ów. OpenOffice należy wtedy wystartować jak poniżej:
soffice -headless -accept="socket,port=8100;urp;"

Informacje o @albgorski

Od 1999 roku profesjonalnie zajmuję się rozwijaniem oprogramowania. Głównie Java, ale także Groovy, PHP, HTML, JavaScript oraz Adobe Flex. Fascynują mnie metody wymiany danych, ich przechowywania oraz dostępowania. Jestem WIELKIM zwolennikiem Clean Code, TDD oraz agilistą (może lepiej lean-istą). Ekosystem Java dostarcza WIELE świetnych frawework-ów i bibliotek, a społeczność miłośników języka Java jest najlepsza pod słońcem :)
Ten wpis został opublikowany w kategorii java. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.